Skip to content

Акт прийому-передачі нерухомого майна зразок

Скачать акт прийому-передачі нерухомого майна зразок rtf

Зразок договору про припинення права на утримання. Акт прийому-передачі майна. Зауваження до технічного стану обладнання та іншого майна Орендодавця. Акт приймання-передавання нерухомого майна. Додаток № 1 до договору оренди майна від "__"_ 20__ р.

Акт приймання-передачі військового майна. Додаток 22 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 24 розділу IV). Затверджено: Наказ Міноборони України від р. № "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України".  5.

Фактична наявність прийнятого військового майна та його якісний (технічний) стан визначаються на підставі результатів огляду, перерахування (заміру, зважування) і вказуються в розділі 1 акта. 6. У розділі 5 акта вказуються якісний (технічний) стан військового майна (результати проведених випробувань), найменування, номер і дата документа, який засвідчує відповідність продукції умовам договору.

Акт приймання-передачі для: виконання робіт, надання послуг основних засобів передачі державного чи комунального майна. Майно передане повністю відповідно до умов згаданого вище Договору, зауважень до якості і кількості майна немає (За наявності нестачі чи пошкоджень (псування) майна це вказується в додатку до Акта). Момент передачі майна зафіксований вірно: ___ год.

___ хв. " __ р. Майно передав  Частина 2. одержання майна замовником. Ми, що нижче підписалися, представник Замовника, _, що діє на підставі _, з однієї сторони, і Виконавець, фізична особа-підприємець. акт оцінки, акт приймання-передачі застави майна роботи квартири.  Акт прийому-передачі орендованої земельної ділянки.

Зразки юридичних документів надані Консультаційно-правовим порталом «Юрисконсульт». Акт приймання-передавання нерухомого майна. Додаток 2 до Типового договору позички нерухомого майна, необхідного для організації харчування.

, Додаток 2 до Типового договору позички нерухомого майна, необхідного для організації харчування особового складу Збройних Сил України (пункт 4 розділу I). Зразок бланку (приклад шаблону) акту  Висновки комісії. Нерухоме майно знаходиться в задовільному/незадовільному стані, для можливості подальшої експлуатації потребує / не потребує проведення поточного/капітального ремонту.

Передав: Уповноважена особа Позичкодавця _ _М. П. Статьи» Акты» Сборник актов. Акт прийняття-передачі матеріальних цінностей.. _ ЄДРПОУ _. Затверджую: Керівник апарату. (посада; П.і.б. прізвище, ім'я та по батькові  Сума. ІТОГО: Передав: (підпис). (прізвище, ім'я та по батькові). Прийняв на відповідальне збереження: _ (підпис). (прізвище, ім'я та по батькові). НЕ ЗАПЕРЕЧУЮ. АКТ прийому – передачі права власності на нерухоме майно.

м. Львів “___” _ р.  Покупець прийняв наступне майно: Назва майна Кількість Нежитлова будівля ремонтної 1 шт. майстерні. Вартість майна, що продається складає 51 (п’ятдесят одну тисячу триста дев’яносто) гривень 03 коп.

Загальна площа будівлі становить 4 ,3 кв.м. Будівля розташована на земельній ділянці площею 2, га. Майно знаходиться за адресою  Подібні публікації. Зразок договору про припинення права на утримання.

Зразок договору про поділ майна подружжя. Шлюбний договір нерухоме майно. Акт прийому-передачі майна: як його скласти?

Бланк акту прийому-передачі житлового приміщення.  За цим актом «Продавець» передав «Покупцеві» вищеназване нерухоме майно в якісному стані, як воно є на день підписання цього акта. Квартира передана в придатному для житла стані, не обтяжена заборгованістю по комунальним і податковим платежам, оплаті за електроенергію.

«Покупець» прийняв від «Продавця» вищеназване нерухоме майно в такому вигляді, в якому воно є на день підписання цього акта, і оплатив «Продавцю» вартість переданого нерухомого майна в повній сумі.

txt, doc, rtf, EPUB